FANDOM


Tetre se hrane i malim, bolesnim ribicama i time smanjuje mogućnost pojave prekobrojnog podmlatka ili bolesnih ribica. Obično su bolesne ribice sa krivom kičmom sporije od zdravih primeraka pa ne stižu da pobegnu od usta tetri! Korisne su kad imamo dosta živorotki u akvarijumu a nemamo gde sa mnogobrojnim mladim ribicama. Obično se najbolje kreću u jatima od 5-6 jedinki. Kad su usamljene plašljive su, saktivaju se i mogu postati meta napada drugih umereno agresivnih ribica! Preporučljivo je držati dve različite vrste tetri u akvarijumu sa dosta živorotki.

U ove grupu spadaju: Kraljevska neonka, Neonka, Crna neonka, Crvenooka tetra, Dijamant tetra, Serpa, Rodostomus, Rodvej, Kongo tetra, Keri tetra, Hasemania, Carska tetra, Limun tetra, Fantom tetra, Pristela tetra, Hemigramus, Bela tetra, Bentozi, Crna tetra, Gracilis, Kolumbijska tetra, Rio tetra, Nanostomus...


Preuzeto sa: http://www.akvarioland.com/Akvarijumkse_ribice.html