FANDOM


Sekirica (Carnegiella strigata) potiče iz Perua, Brazila. Prosečna dužina im je 3-4 cm. Spada u miroljubive ribice. Ishrana joj je listići i granulirana sitna hrana. Treba da se drži u akvarijumu od minimum 30 litara. Optimalna temperatura za držanje im je 24-28°C. Treba da se drže u blago kiseloj vodi, pH od 5 do 7 i tvrdoće od 1-12°NK.

Preuzeto sa: http://www.akvarioland.com/Sekirica.html