FANDOM


Salinitet je najprepoznatljivija osobina morske vode, po kojoj se ona razlikuje od kopnenih voda. Gorko-slan ukus potiče od rastvorenih hlorida (88,7%) i sulfata (10,8%). Ostatak su karbonati (0,3%) i druge soli (0,2%). Salinitet predstavlja količinu soli u gramima u jednom kilogramu morske vode i on se izražava u promilima (‰). Merenjem je konstantovano da je prosečni salinitet morske vode 35‰.

Preuzeto sa: https://sr.wikipedia.org/sr/Salinitet