FANDOM


Razbora (Trigonostigma heteromorpha) potiče iz Tajlanda, Indije i Singapura. Jedinke mogu da porastu do 3,5-4,5cm. Telo im je pljosnato. Oker do svetlo oker boje je sa crnim trouglom u zadnjem delu tela. Jatna je ribica. Preporučuje se da se drže na temperaturama od 21 - 28°C. Traže blago kiselu ili blako alkalnu pH, između 5 – 7,5. Uvek je aktivna ribica. Može se držati i u manjem akvarijumu. Preporučuje se u jatu od 5 jedinki jer se grupno kreće i funkcioniše.

U priordi se hrani insektima i crvićima. Prihvata granuliranu i lisnatu hranu, takođe prihvata i hranu na bazi algi ili biljaka poput spiruline i sl. Nije agresivna ribica, konstantno je u jatu i formira kompaktno jato. Izuzetno je aktivna i živahna ribica. Nije puno zahtevna, čest je izbor malo iskusnijih akvarista.

Preuzeto sa: http://www.akvarioland.com/Rasbora.html