FANDOM


Ramirezi (Mikrogeophaguso ramirezi) spada u porodicu patuljastih ciklida i naraste do nekih 7-8 cm. Miroljubiva je riba iako propada porodici ciklida stoga se može držati u kombinaciji s manjim ribama kao što su tetre pa sve do kombinacija s diskusima. Ramirezi su jedna od najlepših vrsta akvarijskih ribica, pogotovo ako uzmemo činjenicu da imaju grimiznu boju koja se pod svetlom preliva sa svim duginim bojama.

Ramirezi su osetljivije ribe, pogotovo na razne napade bakterija stoga je potrebno redovno održavanje akvarijuma i kvalitetna ishrana kako bi se ramirezi osećali što bolje i ne bi oboljevali, tim gore jer su osjetljivi na lekove. Takođe su prilično osetljivi na tvrdoću vode i nikako nije preporučljivo držanje ramireza u tvrdoj vodi.

RazmnožavanjeEdit

Razlike među spolovima kod odraslih riba su lako uočljive. Mužjaci imaju veće leđno peraje i ravnije čelo dok ženka ima manje leđno peraje, nešto je manja i ima ružičast stomak (pogotovo kada je spremna na mrest). Za uzgoj ramireza je potrebna prilično meka voda 1-3 dGH, pH 6,5 - 6,8, kH 0-1. Akvarijum za mrest ramireza uređujemo na sledeći način: Postavimo mangrovo drvo u jedan ugao akvarijuma dok u ostala tri ugla postavljamo keramičke pločice dimenzija oko 4x4 cm na koje par polaže ikru. U akvarijum dodamo još i neku širokolisnu biljku. Poželjno je u filter ubaciti malo treseta da održava pH stabilnim. Naravno akvarijum i svu opremu pre svega dobro operemo u hipermanganu pošto je ikra ramireza prilično osetljiva na plesan. Ubacimo par u akvarijum i hranimo ih što raznovrsnije i sto je više moguće živom hranom. Nakon otprilike nedelju dana stomak ženke će poprimiti izrazito rozu boju i mužjak počnje svoj ples. Par počinje čistiti mesto na koje misle položiti ikru i počinje mrijest. Ako je sve u redu čuvaju naizmenično ikru i ventiliraju perajima. Ako mužjak otera ženku nakon mresta najbolje bi bilo izdvojiti je iz mresnog akvarijuma. Ako je ostavimo u akvarijumu postoji velika mogućnost da je mužjak ubije ili da ženka pojede ikru. Inkubacija ikre traje, pri temperaturi od 29°C, oko 48 sati, nakon toga još period od nekih 4-6 dana dok mlađ ne propliva i počne se hraniti. Hranimo ih sitnijom artemijom platinum ili sanders grade A. Uslovi u akvarijumu sa mlađi moraju biti idealni sa što manje nitrita i nitrata jer su ramirezi prilično osetljivi na uslove vode, pogotovo mlađ.

Nakon otprilike 1-2 nedelje odvajamo roditelje koje polako možemo pripremati za sljedeći mrest. Mlađ i dalje hranimo artemijom i vršimo česte izmene vode svakih 2-3 dana, naravno zamenjujemo je vodom istih parametara. Kada mlađ poraste dovoljno da može jesti suvu ili neku krupniju živu hranu (otprilike 7mm) možemo postepeno povećavati tvrdoću do nekih 6 dGH.

GalerijaEdit

Preuzeto sa: http://akvaristikasimeunovic.weebly.com/baza-riba.html