FANDOM


Platika (Xiphophorus maculates) potiče iz Centralne Amerike. Mužjaci su veličine 5 cm, a ženke su nešto veće, do 7.5cm. Izvorna boja divljeg oblika nije preterano privlačna, ali je dobijanjem brojnog potomstva u kontrolisanim uslovima izvučena široka paleta kolorita.Preferira vodu temperature od oko 25°C, pH oko 7,3 i tvrdoću vode od dGH=12. Mirna je, društvena i otporna riba. Spada u živorotke i relativno lako se pari. Zbog jednostavnosti uzgoja, često budu hrana većim ribama (treba dobro da se pazi sa kojim ribama se kombinuje). Pogodna je ribica za početnike. Iako su živorotke vrlo lake za održavanje i uzgoj, treba im pružiti idealne uslove kako bi bile zdrave i otporne. Osim na izbor i odnos ribica, bitnu ulogu ima i broj ribica s obzirom na litražu akvarijuma. Potrebna je litra i po vode po centimetru ribe. Temperatura u akvarijumu bi trebala biti oko 26°C uz dobru filtraciju (litraža akvarijuma x 10 = l/h), dotok kiseonika i akvarijumsko bilje.

Platike su se vrlo dobro prilagodile životu u prirodnim vodotocima mnogih kontinenata, a zbog velikog broja preživelog podmlatka i ukrštanja sa srodnim vrstama ubrzo je došlo do istrebljivanja domaćih, autohtonih vrsta. Danas se drži isključivo kao akvarijumska vrsta, a često se ukršta sa ksifoima pa nastaju hibridi vrlo privlačnih boja i šara.

Osim što akvarijum čini lepšim, akvarijumsko bilje je vrlo bitno za održavanje hemijske ravnoteže vode, obogaćivanje vode kiseonikom potrebnim za život riba, te sprečavanja bujanja algi. Takođe, biljke pružaju prirodna skrovišta za plašljive ribe i mlade ribice ukoliko nemate kotilicu. Dobrim izborom vrsta ribica, te pravilnim odnosom broja ribica i biljaka postiže se biološka ravnoteža u akvarijumu. Nije preporučljivo da ih stavljate u nedovoljno zaciklirani akvarijum, već se preporučuje staviti ih barem 2-3 meseca nakon prvobitnog postavljanja, zbog njihove podložnosti stresu i raznim bolestima. Kako je već gore navedeno, temperature vode mora da bude oko 26 stepeni, što znači da bi bilo dobro imati grejač. Potrebno im je i osvetljenje i to sa akvarističkim lampama 8 do 12 sati dnevno.

RazmnožavanjeEdit

Idealna je kombinacija imati jednog mužjaka sa dve ili tri ženke, tako da one nisu stalno u reprodukciji. Potrebno je svakih 6 meseci obnoviti jato jer je neizbežno da će doći do ukrštanja u srodstvu. Poželjno je uz živorotke u akvarijum staviti i jednu do dve vrste tetri koje se hrane slabije razvijenim i bolesnim podmlatkom, jer će u protivnom doći do prevelikog broja podmaltka i ubrzo će se u akvarijumu stvoriti gužva.

Za početak je najvažnije da prepoznamo skotnu ženku. Skotne ženke su sporije, često se smire pri dnu akvarijuma, zatim povremeno postaju nervozne i plivaju gore dole uz bočnu stranu akvarijuma dodirujući ustima površinu stakla kao da žele da izađu. živorotke će nasrnuti na svoje potomstvo, tako da ukoliko želimo da sačuvamo mlade, moramo da im obezedimo mesto gde neće biti lak plen. Obično se skotne ženke iz tog razloga prebacuju u kotilice gde će mladi moći da pobegnu. Bitno je da su kotilice tako napravljene da mlade ribe mogu lako pobeći iz nje; u suprotnom smo dobili kontra efekat. Još jedan od načina da sačuvamo mlade jeste da ženku ubacimo u neki manji akvarijum u koji ćemo ubaciti dosta plivajućeg bilja gde će se mladi skrivati dok se koćenje ne završi i tada ženku možemo izvaditi.

IshranaEdit

U prirodi se hrane raznim insektima, a najviše komaracima, dok ih u akvarijumu treba hraniti hranom za tropske ribe. Nije bitno da li se radi o listićima ili granulama, ali je bitno da hrana bude primerena veličini ribice.

Ponašanje u akvarijumuEdit

Nije agresivna ribica tako da može se držati sa bilo kojom ribicom sličnog temperamenta. Čest je izbor početnika. Zbog veličine neće baš napadati druge ribice ali može doći do borbe mužjaka platike između sebe. Nekad je to samo vijanje a nekad može da dože i do griženja peraja. Mužjak platike može i da se pari sa ksifo ženkom. Obrnuti slučaj sa ksifo mužjakom i ženkom platike je dosta ređi jer je ženka dosta manja od mužjaka i teško može da iznese hibridno potomstvo do kraja.

GalerijaEdit

Preuzeto sa:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.