FANDOM


Otocinklus (Otocinclus sp.) je pronađen u Peruu. Jedinke mogu da porastu do 4cm. Telo im je izuzetno vretenasto i prilagođeno brzim strujanjima vode. Po sredini tela ima crnu prugu od glave do repnog peraja. Izuzetno vredan algar i redak je kod akvarista. Zbog izuzetnog čišćenja od algi je jako cenjen. Preporučuje se da se drže na temperaturama od 21 - 26°C. Traže blago kiselu pH, između 5,5 – 7,5. Uvek je aktivan, veliki broj algi konzumira. Može se držati i u manjem akvarijumu. Preporučuje se u jatu od 5 jedinki jer se grupno kreće i funkcioniše.

Isključivo se hrani algama, rado prihvata i hranu na bazi algi ili biljaka poput spiruline i sl. Nije agresivna, dobroćudna je ribica. Može se kombinovati sa krupnijim ribicama poput skalara kao i sa sitnijim i sl. Izuzetno je aktivna i živahna ribica.

http://www.akvarioland.com/Otoncinklus.html