FANDOM


Muljaš (Brochis splendes) predstavlja ribu dna tj zadužen je za čišćenje dna akvarijuma. Najveće nalazište u Južnoj Americi je niži sliv reke Parane i priobalnim rekama u Urugvaju i Brazilu.


Izgled-Karakterističnog izgleda za ovaj rod. Usta postavljena na dole sa dva para brčića i po par kraćih izraštaja na gornjoj i donjoj usni. Dva leđna peraja su odlika celog roda, drugo je kraće. Kod mužjaka prvo leđno peraje je uočljivo produženo. Ženke su nešto veće i sa okruglastim stomakom koji ima ružičaste nijanse kada je ženka polno zrela. Osnova tela je svetla i pokrivena brojnim zelenkasto-plavim mrljama. Ove mrlje su na repu nanizane u linije, a sličan raspored šara ponekada može da se vidi i na celoj ribici. Čitavo telo odlikuje se sedefastim prelivima. Varijeteti - Ovo je vrsta koja je malo modifikovana u akvaristici. Originalna boja je tamnija, a razvijena je i albino forma. Pored ove dve postoji još nekoliko varijeteta.

Ishrana - Prihvata svaku ponuđenu hranu, a posebno crve. Isključivo se hrani otpacima, prihvata granuliranu hranu, takođe prihvata i hranu na bazi algi ili biljaka poput spiruline i sl.

Ponašanje - Nije agresivna, dobroćudna je ribica. Može se kombinovati sa krupnijim ribicama poput skalara kao i sa sitnijim i sl. Izuzetno je aktivna i živahna ribica. Miroljubiva ribica koja se drži dna i pliva u grupama. Zavisno od količine kiseonika različitom učestalošću će izlaziti na površinu. Tom prilikom najčešće pliva strelovito na gore i nazad. Ukoliko ovakvi izroni postanu česti, npr. svakih 1-2 minuta to može ukazati na smanjenu količinu kiseonika ili neki drugi uzrok otežanog disanja.

Akvarijum - Vrlo je popularna riba i zastupljena je u akvaristici. U akvarijumu se ponaša u opštem maniru Coriyoras-a što znači da zahteva biljke u akvarijumu i slabije osvetljenje. Telo im je izuzetno vretenasto prilagođeno brzim strujanjima vode. Trebalo bi ih držati u grupi od nekoliko primeraka. Voda treba da je neutralna i srednje tvrdoće, a podloga što finija. Preporučuje se da se drže na temperaturama od 24 - 28°C. Traže blago kiselu pH, između 6 – 7,5. Uvek je aktivan. Može se držati i u manjem akvarijumu. Preporučuje se u jatu od 5 jedinki jer se grupno kreće i funkcioniše.

VarijetetiEdit

Varijeteti muljaša se razlikuju međusobno po boji, šarama i veličini.

  • Koridors sterbai (Corydoras sterbai) je pronađen u Boliviji i Brazilu. Jedinke mogu da porastu do 6cm. Po telu imaju crne prugice i jako atraktivno izgledaju.
  • Panda (Corydoras panda) je pronađen u Boliviji i Brazilu. Jedinke mogu da porastu do 6cm. Po telu imaju dve crne prugice i jako atraktivno izgledaju.
  • Paleatus (Corydoras paleatus) je pronađen u Boliviji i Brazilu. Jedinke mogu da porastu do 6cm. Sive su boje sa flekicama tamno sive boje do crne.
  • Paleatus albino (Corydoras paleatus albino) je pronađen u Boliviji i Brazilu. Jedinke mogu da porastu do 6cm. Roznjikave su boje sa crvenim očima.
  • Eneus (Corydoras aeneus) je pronađen u Boliviji i Brazilu. Jedinke mogu da porastu do 6cm. Boja tela im je čokoladna do sjajne narandžasto-bele pruge.
  • Juli (Corydoras julii) je pronađen u Južnoj Americi. Jedinke mogu da porastu do 4 do 6cm. Boja tela im je bela ili žura sa crnom bočnom crtom i vertikalnim prugama.
  • Pigmejac (Corydoras pygmeus) je pronađen u Brazilu. Najmanja vrsta iz roda Corydoras. Odrasle matične jedinke mogu da porastu svega 2cm. Telo im je vretenasto, sivo - bele boje sa tamnom prugom celom dužinom po sredini tela. Preporučuje se kombinovanje sa drugim sitnim miroljubivim ribicama koje ga neće uznemiravati zbog njegove male veličine.
  • Crni koridoras (Corydoras aeneus Black) poznat i kao blek venecuela muljaš, pronađen u Boliviji i Brazilu. Jedinke mogu da porastu do 6cm. Boja tela im je mat crna.

MrestEdit

Mrest nije težak, ali ponekad kao i sa drugim oklopnim somićima potrebno je nekoliko okidača da bi se stvarno odigrao. Jedan dobar princip je postavljanje grupe ovih riba u dobro filtriran akvarijum od oko 50l. Odnos polova 1:2 za mužjake, pa čak i više zbog načina oplodnje. U akvarijumu bi trebalo da ima dosta javanske mahovine (Vesicularia dubyana) i stalna količina žive hrane. Svetlo prigušeno, a cirkulacija jaka. Radi podsticanja mresta deo vode može da se menja mekšom i hladnijom vodom. Pri tome je poželjno konačni nivo vode smanjiti. Krajnji uslovi bi trebalo da budu kiselost 6.5-7, dH ne preko 10, i temperatura od 22-24°C. Voda mora biti sa visokim sadržajem kiseonika.

Mrest se odvija obično izjutra. Primeti se veća aktivnost i mužjaka i ženki. Ženke će ukoliko su spremne za mrest početi da tragaju za pogodnim mestima, plivajući u kružnim pokretima i istražujući brcima staklo akvarijuma, lišće biljaka i dr. Nekoliko mužjaka će pratiti spremnu ženku pokušavajući da se sredinom tela postave ispred njenih usta. Ženke tada počinju da izbacuje nekoliko komada ikre koje drže u korpici načinjenoj od spojenih analnih peraja. Najuspešniji mužjak će izbaciti paketić mleči koji ona prima i moguće usmerava ka ikri. Konačno kada pronađe odgovarajuću poziciju ona će zalepiti ikru i pričvrstiti je ustima čime će verovatno nastaviti oplodnju ukoliko je nešto mleči zaostalo. Ženke će u svakom ciklusu položiti 1-5 jaja i tako sve dok ne postignu konačnih 100-300 komada. Po pravilu ribe se uklanjaju posle mresta. Roditelji ne bi trebalo da jedu ikru, ali jedinke koje nisu bile aktivne u mrestu to često rade.

Ikra je veličine 1-2mm. I razvija se u mlade ribice za 3-4 dana. Mladi se od prvog dana mogu hraniti artemijom ili još bolje mikrocrvima, ali čak i nekom finom suvom hranom. Rastu brzo.

NapomenaEdit

Ovo je verovatno najzastupljeniji oklopni somić kod nas - popularno zvan muljaš. Vrlo je otporna riba i u zadnje vreme se dosta koristi u akvarijumu sa zlatnim ribicama jer lako podnosi nižu temperaturu koja ipak ne bi trebalo da je preterano niska.

GalerijaEdit


Preuzeto sa: http://akvaristikasimeunovic.weebly.com/baza-riba.html

http://www.akvarioland.com/Corydoras_sterbai.html

http://www.akvarioland.com/Koridoras_panda.html

http://www.akvarioland.com/Koridoras_paleatus.html

http://www.akvarioland.com/Koridoras_paleatus_albino.html

http://www.akvarioland.com/Koridoras_eneus.html

http://www.akvarioland.com/Juli_koridoras.html

http://www.akvarioland.com/Pigmejac.html

http://www.akvarioland.com/Koridoras_eneus_black_venezuela.html