FANDOM


Makrakanta (Botia macracantha) potiče sa Bornea i Sumatre. Jedinke mogu da porastu i do neverovatnih 15 cm. Telo im je izuzetno vretenasto. Jedna od najatraktivnijih botija. Oker je boje sa crnim prugama. Za razliku od ostalih ribica botije nemaju krljušt i zbog toga su dosta podložnije bolestima. Preporučuje se da se drže na temperaturama od 24 - 30°C. Traže blago kiselu pH, između 5 - 7. Ume da pravi problem u akvarijumu, širokolisne biljke buši i može maltretirati ribice do smrti kada dostigne maksimalnu veličinu.

U prirodi se hrani puževima, dok u akvarijumskim uslovima može pored puževa jesti i granuliranu hranu i sl. Obavezan je poklopac jer često iskače iz akvarijuma. Može se kombinovati sa krupnijim ribicama poput skalara i sl. Izuzetno je aktivna i živahna ribica.

Preuzeto sa: http://www.akvarioland.com/Makrakanta.html