FANDOM


Lorikaria red (Rineloricaria sp. Red) potiče iz Brazila, Paragvaja i Argentine. Mogu da narastu oko 11-12cm. Imaju izuzetno vitko telo sa dugim perajima, boja tela je crvenkasta. Prepoznavanje polova je tipično za familiju Loricariidae. Mužjaci kada su polno zreli, za razliku od ženki, imaju oko usta male bodljikave izraštaje poput brkova. Temperatura vode bi trebala da bude izmedju 25-28 celzijusa, pH vrednost 6,5-7, tvrdoća vode 3 to 8°dH, ali tolerišu i umereno alkalnu i tvrđu vodu.

Preuzeto sa: http://www.akvarioland.com/Lorikaria_red.html