FANDOM


Lokahata (Botia locachata) potiče sa Bornea i Sumatre. Jedinke mogu da porastu i do 15cm. Telo im je izuzetno vretenasto. Beličasto-sive je boje sa crnim prugama. Za razliku od ostalih ribica botije nemaju krljušt i zbog toga su dosta podložnije bolestima. Preporučuje se da se drže na temperaturama od 24 - 30°C. Traže blago kiselu vodu, pH između 5 - 7. Ume da pravi problem u akvarijumu, širokolisne biljke buši i može maltretirati ribice do smrti kada dostigne maksimalnu veličinu.

U prirodi se hrani puževima, dok u akvarijumskim uslovima može pored puževa jesti i granuliranu hranu i sl. Obavezan je poklopac jer često iskače iz akvarijuma. Može se kombinovati sa krupnijim ribicama poput skalara i sl. Izuzetno je aktivna i živahna ribica.

Preuzeto sa: http://www.akvarioland.com/Botia_Lokahata.html