FANDOM


Kribenzis (Pelvicachromis pulcher) potiče iz Nigerije i Kameruna. Kribenzis spada u porodicu patuljastih ciklida Afrike. Mogu narasti do 7-8 cm dužine. Ženke su veće i bolje obojene. Imaju rozi stomak koji dolazi do izražaja. Izuzetno izdržljiva ribica. Pogodna temperatura u akvarijumu za njih je od 24 do 27 celzijusa a pH od 5 – 7,5. Vole da postoje mesta za zaklon gde obično formiraju svoje gnezdo. Lako se razmnožavaju pa mogu prirediti prijatno iznenadjenje početnicima.

Svaštojedi su (omnivore), prihvataju raznoliku hranu. Živa hrana najbolje pospešuje mrest i konzumiranjem iste dobijaju najintenzivnije boje. Miroljubiva ribica (zna biti i agresivna) koja se može gajiti i sa drugim miroljubivim ribama koje krase biljne akvarijume.

Preuzeto sa: http://www.akvarioland.com/Kribensis.html