FANDOM


Karbonatna tvrdoća (KH) je mera alkalnosti vode usled prisustva karbonatnih i bikarbonatnih anjona. Izražava se kao delovi kalcijum-karbonata u milion delova rastvora (ppm) ili kao KH pri čemi je 1 KH = 17.848 mg/l CaCO3. Ova tvrdoća se naziva i prolazna jer se može ukloniti prokuvavanjem vode. Tom prilikom se taloži kamenac na sudu koji se sastoji od kalcijum i magnezijum karbonata. Ovo je proces omekšanja vode. Kišnica važi za meku vodu i dosta je slična destilovanoj vodi. Neke ribice bolje podnose mekšu a neke tvrđu vodu pa pri tom treba voditi računa pri dodavanju više vrsta u isti akvarijum.