FANDOM


Taxiphyllum barbieri je biljka u formi mahovine, bez korena i stabla. Poznata kao javanska mahovina. Njena visina dostiže maksimalno 3-10cm, a grananje u širinu ide od 5-10cm.

Tolerantna vrsta biljke po pitanju svetla, može da raste i pod osvetljenjem slabijeg i jačeg intenziteta. Pri jačem svetlu ima svetliju boju listića.

Nezahtevna biljka. Podloga i dodavanje CO2 ne igraju bitnu ulogu kada je u pitanju rast ove biljke. Pomoću konca se pričvrsti na željenu dekoraciju (kamen,panj), vremenom konac istruli a mahovina ostaje lepo prihvaćena za podlogu. Često se nakupe na nju nečistoće u akvarijumu pa je potrebno s vremena na vreme izvaditi zajedno sa dekoracijiom i isprati.

Razmnožavanje je jednostavno i ne zahteva posebnu pažnju akvariste, listovi (talusi) kad dostignu određenu veličinu sami se razdvoje i nastaje nova biljka. Spororastuća je vrsta biljke.

Svoje mesto najčešće nalazi u prednjem planu, ili u zavisnosti od same pozicije kamenja ili panja na koju se pričvrsti.

http://www.akvarioland.com/Biljke%20prednjeg%20plana/Taxiphyllum_barbieri.html