FANDOM


Hipermangan je narodni naziv za hemijsko jedinjenje kalijum-permanganat (KMnO4). Zbog velikog udela kiseonika i zbog toga što je permanganova kiselina slaba i nestabilna ovo jedinjenje je dobar dezinficijens koji deluje slično hidrogen-peroksidu. Oba ova sredstva je moguće nabaviti u apotekama i koriste se za dezinfekciju rana kod ljudi i životinja. Kalijum-permanganat dolazi u obliku tamno ljubičastih ljuspica koje se dobro rastvaraju u vodi. Dobar je za uništavanje plesni na akvarijumskoj opremi, samo se nakon ovoga sve mora dobro isprati vodom.