FANDOM


Hasemania (Hasemania nana) potiče iz Brazila. Jedinke mogu da porastu do 5cm. Blago pljosnatog je oblika. U zavisnosti od svetla žuta boja tela može biti manje ili više izražena i kretati se sve do oker boje. Aktivnog su karaktera i stalno su u pokretu, ne formiraju kompaktno jato ali se drže zajedno. Preporučuje se da se drže na temperaturama od 23-28°C. Traže blago kiselu vodu ili blako alkalnu vodu, pH između 6 - 8. Potrebno ih je držati u jatu od najmanje 10 jedinki kako bi formirale jato i mogle normalno funkcionisati. Držite li se ovog saveta neće se plašiti drugih većih ribica, biće manje pod stresom, a time i ređe obolevati i svakako duže živeti. S obzirom da nije velika ribica bez problema se može držati i u manjim akvarijumima.

U prirodi se hrane insektima, crvima, dok u akvarijumskim uslovima rado prihvataju listiće, granuliranu hranu. Takođe rado jedu živu hranu u vidu artemija i dafnija, larve komaraca i sl. Toleriše držanje i u manjim akvarijumima. Može se kombinovati sa bilo kojom ribicom koja je mirnog i ne agresivnog karaktera. Nije puno zahtevna ribica i zahvalna je za početnike. Izuzetno je aktivna i živahna ribica.

Preuzeto sa: http://www.akvarioland.com/Hasemania_tetra.html