FANDOM


Flokulenti su najgore rešenje za rešavanje problema bakterija i algi u akvarijumu ili jezeru. Flokulanti se lepe po škrgama ribicama i na taj način ih čine podložnijum bolestima. Flokulenti izazivaju slepljivanje sitnih čestica, bakterija i algi koje tad padaju na dno kao krupan talog koji treba usisati. Primer jednog ovakvog sredstva je Tetra Pond AlgoRem. Kao što se vidi i u opisu za ovaj preparat on je prvenstveno namenjen jezerima gde je daleko veća količina vode nego u akvarijumu pa su negativni efekti manje izraženi, pogotovo što su jezerske ribice krupnije od akvarijumskih pa je i štetan efekat flokulenta na njih manji!