FANDOM


Ribe dvodihalice ili plućašice (Dionoi) predstavljaju relikte, poslednje ostatke jedne prastare grupe poreklom još iz devona koje imaju sposobnost da, osim disanja na škrge, udišu i atmosferski vazduh. Žive u slatkim vodama tropskih krajeva koje u određeno doba godine presušuju. Tada ove ribe prelaze na disanje atmosferskog vazduha pomoću ribljeg mehura koji je bogato snabdeven mrežom krvnih sudova i funkcioniše kao pluća.

Imaju velik broj primitivnih osobina kao što su dobro očuvana horda, hrskavičav skelet, imaju samo elemente kožnih kostiju koje štite lobanju... Ribe dvodihalice su srodne šakoperkama i danas su zastuplene sa samo 3 reliktna roda raspoređena na 3 rezličita kontinenta i svrstana u dva podreda:

  • monopneumones (Monopneumones) kome danas pripada jedna jedina vrsta ceratodus (Ceratodus forsteri ili Neoceratodus forsteri); ceratodus ima jedan, neparan riblji mehur (po tome su dobili ime) i živi u vodama Australije
  • dipneumones (Dipneumones) ima dva riblja mehura, veoma tanke krljušti, parna peraja u obliku pipaka; pripadaju mu 2 roda - lepidoziren sa vrstom Lepidosiren paradoxa koja živi u Južnoj Americi u kojoj je ova vrsta kod domorodaca poznata kao karamuru i može da provede van vode skoro mesed dana, i protopterus zastuplen sa 3 vrste koje žive u Africi i od kojih je najpoznatija Protopterus annectens.


Preuzeto sa: https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5