FANDOM


Stepen opšte tvrdoće vode (Degrees of general hardness - dGH) je mera prolazne tvrdoće vode. Meri se određivanjem koncentracije kalcijumovih i magnezijumovih jona u određenoj količini vode. 1 dGH je definisan kao 10 mg CaO po litri vode (0.17832 mmol/l). Komercijalne test trake za tvrdoču vode daju vrednost u ppm (delovi u milion delova). KAd se ovo preračuna na CaO dobija se da je 1dGH = 17.848 ppm.