FANDOM


Crna neonka (Hyphessobrycon herbertaxelrodi) se prirodno može naći u slatkim vodama Paragvaja i južnog Brazila. Ovu tetru, zajedno sa crvenom ili plavom, akvaristi vole svrstavati u jednu podgrupu neon tetri, iako to sistematički nije pravilno. Crna neonka spada u manje tetre, naraste do veličine 5 cm, sive je boje, a duž tela sa svake strane ima jednu srebrnkastu liniju koja ide od oka pa sve do korena repa. Ova tetra nema jako razvijena peraja, što znači da ima "uobičajen" oblik peraja. Polni dimorfizam nije jasno vidljiv po spoljašnjem izgledu, jedino iskusniji akvaristi će videti malenu razliku u građi tela mužjaka i ženke.

Držanje: Sve tetre su jatašice pa ih je potrebno držati u jatu od najmanje 5 jedinki kako bi formirale jato i mogle normalno funkcionisati. Držite li se ovog saveta neće se plašiti drugih većih riba, biće manje pod stresom, a time i ređe obolevati. Preporuka je držati tetre u akvarijumu od najmanje 50l. Jako vole gusto zeleno bilje kako bi se mogle zavlačiti i sakrivati, pogotovo u vreme parenja.

Ishrana: Dovoljno je da ih hranite osnovnom hranom za tropske ribice u listićima, ali s obzirom da žive u središnjem delu akvarijuma vrlo rado će prihvatiti i granulice, i to sitnije ili srednje veličine, zavisno od veličine ribica.

Ponašanje u akvarijumu: S obzirom da se radi o izuzetno osetljivim manjim ribicama, mogu se držati sa živorotkama, manjim ostalim tetrama, svim dvodihalicama, i čistačima.

Preuzeto sa: http://www.akvarioland.com/Crna_neonka.html