FANDOM


Biljni akvarijum bogat je akvarijumskim biljkama, koje imaju estetsku ulogu, ali je funkcionalnost ipak na prvom mestu. Biljni akvarijum, tačnije biljke u njemu, prerađuju kiseonik iz vode neophodan ribama, a ribe pak disanjem izbacuju ugljen-dioksid, neophodan za proces fotosinteze. Osim toga, biljke održavaju i čistoću i tako čine biljni akvarijum savršenim mestom za svoj život. Ipak to ne znači da će biljni akvarijum ostati čist samo zahvaljujući količini biljaka u njemu. Kao i u prirodi, i biljni akvarijum zahteva biološku i ekološku ravnotežu. Izbor biljaka je najvažniji jer on praktično i određuje njihovu količinu u akvarijumu kao i odnos prema ostalim stanovnicima. Biljni akvarijum sadrži različite biljke, a one se generalno dele na dve vrste. Tu su one podvodne, koje uglavnom rastu i uspevaju ispod površine vode. One mogu da budu ukorenjene u podlogu na dnu akvarijuma ali mogu i slobodno da plutaju. Drugu vrstu čine one čiji se veći deo nalazi na površini vode, a koren im je uglavnom u podlozi. Biljke iz ove dve grupe se mogu bez problema mešati ukoliko uspevaju u vodi istih ili sličnih karakteristika. Prilikom izbora biljki možete se opredeliti za jednu od, ili obe vrste, za vaš biljni akvarijum. Kada se opredeljujete za uvodjenje biljaka u biljni akvarijum imajte u vidu i neke dobre i loše strane njihovog prisustva u akvarijumu.

Pozitivne su da u toku dana ispuštaju kiseonik, a da u toku noći apsorbuju nastali ugljen dioksid. Imaju sposobnost da razvijaju dobre bakterije, usporavaju rast štetnih algi i apsorbuju toksine iz vode. Sa druge strane one imaju i neke negativne efekte o kojima morate voditi računa. Biljke stvaraju otpatke kada uvenu, mogu da budu domaćini parazitima i zahtevaju dobro osvetljenje.

Preuzeto sa: http://petface.net/biljni-akvarijum-sta-je-potrebno-za-dobar-biljni-akvarijum/