FANDOM


Amazonka (Echinodorus amazonicus) je biljka sa krupnim karakterističnim listovima za rod Echinodorus – skupljeni su u rozetu i imaju blago izraženu nervaturu. Njena visina dostiže maksimalno 30-50cm, a grananje u širinu ide od 20-30cm.

Voli jako ili umereno svetlo.

Pripada manje zahtevnim biljkama. Podloga u koju se sadi trebalo bi da je bogata sa hranljivim materijama, i debljine minimum 10cm jer ova biljka ima jako razvijen korenov sistem, i traži dosta prostora. Dodavanje CO2 nije neophodno, ali se preporučuje ukoliko želimo da nam ova biljka uspešno raste.

Način razmnožavanja je vrlo zanimljiv. Biljka kada cveta, iz osnove cvetne drške pušta mlade listiće i na kraju obrazuje i koren. Kada poraste do određene veličine, novonastala jedinka se odvaja i sadi na željeno mesto. Brzina rasta se može označiti kao srednja.

Biljka koja može da zauzima mesto kao fokusna tačka, u kombinaciji sa nekim drugim biljkama zasađenim u senci njenih moćnih listova. Zbog jednostavnih zahteva za održavanjem preporučuje se i početnicima.

Preuzeto sa: http://online-akvarioland.com/?product=amazonka

http://www.akvarioland.com/Biljke%20prednjeg%20plana/Zadnji%20plan/Echinodorus-amazonicus.html

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.