FANDOM


Živorotke su grupa akvarijumskih ribica koje donose na svet žive mlade. Mužjak vrši oplodnju plesom oko ženke i nakon što izbaci mleč ženka ga skuplja i vrši oplodnju ikre u svom stomaku. Ženka može da vrši oplodnju mesecima nakon prvobitnog kontakta sa mužjakom sa zaostalim mlečom. Zbog načina razmnožavanja poželjan je odnos da na jednog mužjaka idu 3-4 ženke. U živorotke spadaju gupike, ksifo, platike i moli.

Kod živorotki je razlika mežu polovima relativno laka, pogotovo kod malo većih ribica - dok su kod ženki oba donja peraja jednaka kod mužjake je peraje bliže repu zašiljeno u gonopodijum. Gonopodijum služi za polaganje mleča u ženkina zadnja peraja prilikom parenja. Pođto živorotke mogu da donesu na svet i preko 100 mladih po porođaju ženke su dosta krupnije od mužjaka. Kod gupika su mužjaci lepše obojani sa lepim repovima. Kod ksifo mužjaci imaju zašiljen donji deo repa da podseća na mač i obojen je crno.

Kod živorotki je i izražena borba kod mužjaka iste vrste tako da je bolje imati jednog mužjaka i što više ženki. Tako je lako izbaciti starog i dodati novog mužjaka posle nekoliko meseci kako bi se povećala genetska raznovrsnost i smanjio broj ribica sa krivom kičmom usled razmnožavanja u srodstvu (incest). Ako živorotke naglo povećavaju broj ribica u akvarijumu a nema opcije prodaje ili davanja nekom drugom preporučuje se dodavanje tetri u akvarijum. Tetre su vrsta ribica koje se hrave sporijum i bolesnim ribicama u akvarijumu. Time smanjuju broj preživelih pa nema prekobrojnih ribica u akvarijumu. U tetre spadaju crvenooke tetre, neonke (obe vrste)... Preporučljivo je imati dve vrste tetri u akvarijumu i da oba jata imaju po 5-6 jedinki. Ako akvarijum nema bas puno biljaka ili ima dosta drugih vrsta ribica verovatno će dosta mladih biti pojedeno od strane njih pa neće ni biti neke potrebe za intervencijom.